RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

„Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju dzieci.” - TUTAJ