REKRUTACJA 2021/2022

Dyrekcja szkoły informuje, że w dniach od 22 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. prowadzone będą ZAPISY do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku na rok szkolny 2021/2022.

 

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISYWANE SĄ DZIECI URODZONE W 2014 r. i ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY.

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY - TUTAJ

Kartę można również odebrać  w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu.

Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 14.30.

 

Uczniowie, którzy mieszkają poza obwodem mogą być przyjęci, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ucznia spoza obwodu szkoły: od 1 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM SZKOŁY -
TUTAJ

Oświadczenia do wniosku:

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu pracy - TUTAJ

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania krewnych wspierających w zapewnieniu należytej opieki - TUTAJ

 
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  W SZKOLE FILIALNEJ
 
Dokumenty dotyczące rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Filialnej w Świebodnej będą wydawane w terminie od 01.03.2021 do 19.03.2021 w godz. od 8.00 do 13.00 w siedzibie szkoły. Równocześnie prosimy o zwrot wniosków zapisu do oddziału przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 19.03.2021.