Spotkanie z ratownikiem medycznym

10 października uczniów z klas I-III odwiedził pan Robert Pszonak - ratownik medyczny, który przeprowadził warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Robert wyjaśnił uczniom, na czym polega jego praca, zaprezentował fantoma szkoleniowego do ćwiczeń pierwszej pomocy oraz inne akcesoria używane w pracy ratownika. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się, jak należy zachować się i postępować z osobą nieprzytomną zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się, jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku zasłabnięć. Największą jednak atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie według jego wskazówek ćwiczyły masaż serca. Ponadto uczniowie utrwalili znane im już numery alarmowe służb ratowniczych. Były to niezwykle ważne i ciekawe zajęcia, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania
w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły im wiedzy, która w przyszłości być może przyczyni się do uratowania komuś życia.

Serdecznie dziękujemy panu Robertowi Pszonakowi za profesjonalne szkolenie
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.