ĆWICZENIA EWAKUACYJNE

30 października, na podstawie  obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Dokładnie o godzinie 9:00 po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był parking przed halą sportową. Tam nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację - Pani Katarzynie Kos. Okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.

W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz pielęgniarka szkolna. Po przeprowadzonej kontroli budynku przez pracowników straży pożarnej informacja o stanie ewakuacji przekazana została dyrektorowi szkoły - Pani Magdalenie Długosz, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Próbna ewakuacja została przeprowadzona dzięki pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej - Pruchnik I.

DZIĘKUJEMY!!!