REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrekcja szkoły informuje, że w dniach od 25 lutego 2019 r. do 5 marca 2019 r. prowadzone są ZAPISY do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku na rok szkolny 2019/2020.

DO KLASY PIERWSZEJ ZAPISYWANE SĄ DZIECI URODZONE W 2012 r. i ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY.

Karta zgłoszenia – do pobrania

Kartę można również odebrać  w sekretariacie szkoły lub w przedszkolu.

Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Uczniowie zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ucznia spoza obwodu szkoły: od 6 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.

Wniosek - do pobrania