GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "PRUCHNICKIE LEGENDY"

Zapraszamy do udziału w gminnym konkursie plastycznym pt. "PRUCHNICKIE LEGENDY". Konkurs jest organizowany przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku". Regulamin oraz legendy związane z Pruchnikiem dostępne w zakładce DLA UCZNIA.