PROJEKT STAŻOWY "KROK DO PRZODU"

Informujemy o możliwości skorzystania ze wsparcia unijnego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet, bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakończony jest płatnym 6 miesięcznym stażem zawodowym. Dodatkowo koordynatorzy projektu zapewniają:

·         ubezpieczenie NNW,

·         zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

·         zwrot kosztów opieki nad dziećmi\osobami zależnymi,

·         catering,

·         materiały szkoleniowe,

·         stypendium szkoleniowe,

·         stypendium stażowe,

·         badania lekarskie,

·         szkolenie wstępne BHP.

Szczegółowe informacje na plakacie: