WAŻNE!!! KOMUNIKAT

W związku z planowanym strajkiem od 8 kwietnia 2019 r. Dyrektor szkoły informuje, że mogą wystąpić pewne trudności w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła będzie pracować zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę. Świetlica i stołówka będą funkcjonować zgodnie z planem.