Współzawodnictwo, rywalizacja, rankingi…

Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Przyszedł czas na podsumowanie wyników sportowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.

W województwie podkarpackim młodzież kształci się w  ok. 1200 szkołach podstawowych, które  rywalizują ze sobą w wielu dziedzinach (ilość laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, wyniki sprawdzianu zewnętrznego, konkursy plastyczne, konkursy muzyczne, różne konkursy wiedzy itp.). Jeżeli chodzi o sport to najbardziej wymierne są wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół prowadzone przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Na wynik szkoły składają się punkty, które placówka zdobyła, zajmując miejsce w danej dyscyplinie sportu. Im wyższy szczebel rozgrywek tym wyższa liczba punktów (woj. 20 - 100 pkt. rejon 8 - 20 pkt. powiat 1 – 7 pkt.).  Punkty do współzawodnictwa można zdobywać za osiągnięcia indywidualne (15 pkt. Za I m. 13 pkt. za II m. w Finale Wojewódzkim itd.) i drużynowe ( 100 pkt. za I m. w 90 pkt. za II m. w Finale Woj. itd.). W niektórych dyscyplinach,  żeby dostać się do Finału Wojewódzkiego, trzeba pokonać wiele szczebli rozgrywek i wszędzie należy zwyciężać (np. piłka ręczna: gmina, powiat, rejon, półfinał woj., turniej barażowy i finał).

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku od lat zajmuje czołowe miejsca w punktacji wojewódzkiej (przeważnie w pierwszej 20). W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła zdobyła 648 punktów i zajęła bardzo wysokie piąte miejsce w kategorii Igrzysk Dzieci (Klasy I-VI), powtarzając tym samym ubiegłoroczne osiągnięcie. Jest to oczywiście najlepszy wynik w gminie Pruchnik i powiecie jarosławskim.

Zestawienie szkół z gminy Pruchnik w rywalizacji wojewódzkiej:

5. miejsce - SP 1 Pruchnik  - 648 pkt.

139. miejsce - SP Rozbórz Dł. - 83 pkt.

389. miejsce -  SP Kramarzówka - 13 pkt.

SP Świebodna, SP Jodłówka i SP 2 Pruchnik nie zostały sklasyfikowane.

Zestawienie najlepszych szkół z powiatu jarosławskiego:

    w powiecie                    w województwie              szkoła                 punkty

    1. miejsce                          5. miejsce                 SP 1 Pruchnik          648

    2. miejsce                           32. miejsce               SP 10 Jarosław          257

    3. miejsce                           38. miejsce                  SMS Jarosław         240

    4. miejsce                           91. miejsce               Niep. Jarosław          128

    5. miejsce                          129. miejsce                 SP 2 Jarosław          93

    6. miejsce                          139. miejsce                  SP Rozbórz Dł.        83     

Prowadzona była także punktacja w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej

(klasy 7 i 8 SP i 3 Gimn.). Nasza szkoła zajęła w niej wysokie 36 miejsce w województwie i 3 w powiecie, zdobywając 213 punktów, mimo że brakło uczniów z rocznika 2003 (w reprezentacjach większości szkół startowali uczniowie z trzech roczników)

Prowadzono klasyfikację gmin i powiatów, biorąc pod uwagę Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Gmina Pruchnik zajęła 13. miejsce w województwie, uzyskując 1264 punkty (861 zdobyła SP Nr 1 w Pruchniku). Sklasyfikowano 153 gminy.

Powiat jarosławski zajął wysokie - 6. miejsce, gromadząc 4215 punktów. Sklasyfikowano 25 powiatów. Na powyższy wynik złożył się dorobek 39 szkół z naszego powiatu. Podobnie jak w powyższym zestawieniu bardzo dużą część dorobku powiatu wywalczyła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku ( 861 pkt.).

Pomimo tego, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku nie jest szkołą sportową i nie należy do największych w województwie  i w powiecie (poniżej 400 uczniów) to udaje się jej osiągać wysokie wyniki w rywalizacji ze szkołami większymi i profilowanymi.

Gratulujemy wyników i życzymy w kolejnych latach udanych startów i  wielu sukcesów !!!