III Gminny Konkurs Recytatorski z języka angielskiego

26 września, w ramach obchodów  Dnia Języków Obcych, odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski z języka angielskiego, w którym wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Pruchnik. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności językowych, publicznej prezentacji wybranych utworów, a także integracja młodzieży. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych.

Wyniki prezentują się następująco:

Klasy IV - V

  1. Julia Parkita - SP w Rozborzu Długim
  2. Małgorzata Szymczycha - SP w Jodłówce
  3. Igor Wojtowicz - SP w Kramarzówce

Wyróżnienia

Magdalena Tuleja  - SP nr 2 w Pruchniku

Milena Kwaterczak - SP nr 1 w Pruchniku

 

Klasy VI - VII

  1. Julia Mikłasz - SP w Jodłówce
  2. Zuzanna Macewko - SP w Rozborzu Długim
  3. Malwina Brzuchacz - SP w Jodłówce

Wyróżnienia

Oliwia Kuras - SP w Rozborzu Długim

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy, zaś laureaci dostali pamiątkowe medale. Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do pięknej recytacji.

Organizatorami konkursu byli  nauczyciele języków obcych ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku.