SPOTKANIE Z RATOWNKIEM MEDYCZNYM

20  września 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas piątych z ratownikiem medycznym - panem Zbigniewem Nowakiem, natomiast 25 września z uczniami klas drugich spotkał się pan Robert Pszonak. Celem przeprowadzonych zajęć było  przygotowanie uczniów do wykonywania czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku: oparzeń, skaleczeń, krwotoku z nosa, omdleń i złamań, uczyli się, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwalili sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się „małymi ratownikami”. Ponadto uczniowie obejrzeli bardzo ciekawy i pouczający film pt. ,,I ty możesz uratować komuś życie”.

Link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=5i6ngsLmULo

Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę konieczności pomocy osobom potrzebującym. Dzięki takim warsztatom dzieci nabyły wiadomości i umiejętności, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

 

Serdecznie dziękujemy panu Zbigniewowi Nowakowi i panu Robertowi Pszonakowi.