XXVI AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA- POLSKA 2019”

 Uczniowie kl. IV a i V c wraz z wychowawcami  P. Magdaleną Poziemską i P. Beatą Gomułką  wzięli udział w XXVI akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2019” pod patronatem Fundacji „Nasza Ziemia”.  Celem tegorocznej akcji, która odbywała się pod hasłem „"NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!" jest zwrócenie uwagi na kwestie świadomych zakupów i stosowanie w życiu codziennym zasad filozofii „Zero Waste” - „brak śmieci”. Równie ważna jak nieśmiecenie i sprzątanie jest zmiana naszych indywidualnych nawyków na przyjazne środowisku, aby nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.

Uczniowie aktywnie włączyli się w akcję, porządkując teren szkoły, ulic do niej przylegających, parku i Rynku w Pruchniku. Mamy nadzieję, że udział w akcji wzmocnił świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży oraz spowodował wzrost odpowiedzialność za środowisko naturalne.