Wzorowa łazienka

Już po raz drugi nasza szkoła bierze udział w programie

,,WZOROWA ŁAZIENKA"".

Nadrzędnym celem misją programu jest poprawa stanu higieny i czystości 
w szkołach, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie najmłodszych.

Jest to przede wszystkim, konkurs plastyczny, którego nagrodą jest kwota 30 000 tysięcy przeznaczona na generalny remont szkolnej łazienki, a 100 wyróżnionym szkołom roczny zapas produktów Domestos. Aby mieć szansę zdobyć te nagrody, prosimy 
o codziennie oddawanie głosów przez (e-maila i na FC) oraz głosy z paragonem kupna dowolnego produktu marki Domestos. Za każdy paragon szkoła dostaje dodatkowo 20 punktów. Program trwa od 21.08.2017 r. do 30.11.2017 r. Ogłoszenie wyników Programu nastąpi na stronie internetowej Programu do 19.12.2017 r.

Regulamin programu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów znajdują się na www.wzorowalazienka.pl.

 

Pogoda