Dziękujemy!

To ona czujna, cierpliwa,

z troską serdeczną i szczerą

czuwa nad piórem i ręką,

nad twoją pierwszą literą. (...)

Bez niej nie ruszyłbyś w drogę,

tkwiłbyś jak kamień na miejscu.

Po latach jeszcze pamiętać

będziesz o dobrym jej sercu.

T. Kubiak

13 października z okazji Święta Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas: 3a, 3b i 2a. Podczas akademii odbyło się także pasowanie pierwszoklasistów.

Pogoda