ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PO 25 MAJA 2020 r.

  1. Od 18 maja 2020 r. realizuje się w szkole zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzic ucznia na piśmie wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala czas i miejsce oraz przekazuje informację dla rodzica i ucznia wraz z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
  2. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktycznymi.
  3. Od 25 maja 2020 r. w szkole prowadzone są konsultacje dla chętnych uczniów klas ósmych. Harmonogram w załączeniu.
  4. Od 1 czerwca 2020 r. wszyscy uczniowie mogą skorzystać z konsultacji na terenie szkoły. Po zebraniu informacji przez wychowawców klas o liczbie chętnych uczniów i rodzajach przedmiotów, dyrektor wraz z nauczycielami ustali harmonogram konsultacji.
  5. Jednocześnie wszyscy nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne w dotychczasowych formach.

Prosimy wszystkich Rodziców, aby przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły zapoznali się z obowiązującymi w szkole procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

Pliki do pobrania

  1. Harmonogram konsultacji uczniów klas ósmych.TUTAJ
  2. Harmonogram dowożenia uczniów klas ósmych w czasie konsultacji od 25 maja 2020 roku - TUTAJ

  3. Harmonogram konsultacji uczniów klas IV - VII: TUTAJ
  4. Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku w związku z wystąpieniem COVID -19. -