Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     W związku z pandemią COVID-19 w naszym kraju oraz stosownie do wytycznych MEN, MZ oraz GIS w bieżącym roku szkolnym nie będzie w naszej szkole  uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020 . Msze święte dziękczynne będą odprawiane w niedzielę 28 czerwca 2020 roku. Odbiór świadectw nastąpi w dniach 25-26 czerwca 2020 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Informujemy, że nie ma obowiązku odbioru świadectw szkolnych w tych dniach.

      Uczniowie odbierający świadectwa, muszą dostosować się do poniższego  harmonogramu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zawartych w naszych Procedurach. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin dla poszczególnych grup uczniów, przedział czasowy uwzględnia niezbędny czas na przeprowadzenie dezynfekcji po każdej grupie uczniów.

        Dla klas I-III przekazanie świadectw nastąpi w czwartek a dla klas IV – VIII w piątek. Uczniowie odbierający świadectwa w budynku A wchodzą do szkoły wejściem głównym ( w razie deszczu), w budynku B wchodzą wejściem do szkoły muzycznej, w hali sportowej wchodzą wejściem do hali sportowej. Wszyscy uczniowie (lub rodzice w przypadku klas I-III) przychodzą w maseczkach i odbierają świadectwa również w maseczkach.

W przypadku nieodebrania świadectwa w wyżej wymienionym terminie istnieje możliwość jego odbioru przez cały okres wakacyjny w godzinach pracy szkoły.

Dyrekcja

Harmonogram odbioru świadectw dla klas I - III - TUTAJ

Harmonogram odbioru świadectw dla klas IV - VIII  - TUTAJ