PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KEN W PRUCHNIKU W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

Prosimy wszystkich Rodziców i Uczniów o zapoznanie się z procedurami funkcjonowania SP Nr 1 im. KEN w Pruchniku w czasie epidemii Covid - 19:

Do wglądu: TUTAJ