DRODZY NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku jest wykształcenie

 

W podziękowaniu za codzienny trud włożony w naszą edukację Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku w imieniu wszystkich uczniów pragnie złożyć życzenia szczere, prawdziwe, z uczniowskich serc płynące.

Dziękujemy za codzienny trud, za poświęcenie i zaangażowanie w  pracy z dziećmi i młodzieżą, za inspirowanie i motywowanie nas do podejmowania nowych wyzwań.

Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni nas mądrymi i szlachetnymi ludźmi.

Życzymy satysfakcji z pracy zawodowej, wytrwałości w pełnieniu swojej misji, wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech Wasz entuzjazm nigdy nie ustaje a codzienna praca przynosi radość i sprzyja samorealizacji.

Samorząd Uczniowski