INFORMACJA

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 zostanie zorganizowana opieka w świetlicy. W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych nauka będzie się odbywać zdalnie według obowiązującego planu lekcji w kl. IV – VIII oraz wg nowego harmonogramu w kl. I – III.  Nauczyciele prowadzący zajęcia będą systematycznie umieszczali w dzienniku elektronicznym w Terminarzu informację o sposobie realizacji jednostki lekcyjnej, opisy zadań oraz informację o lekcji online.  Do realizacji zajęć na odległość będziemy wykorzystywać dziennik elektroniczny Librus oraz platformę Classroom i aplikację Zoom.

 

Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. KEN w Pruchniku od 9 listopada w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły - TUTAJ