OGŁOSZENIE

 
Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
 
Ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.
 
Klasyfikacja śródroczna zostanie przeprowadzona w ostatnim tygodniu stycznia. 

Prosimy uczniów o bezpieczne spędzanie wolnego czasu, zgodnie z wytycznymi MZ i GIS

Dyrekcja SP Nr 1 w Pruchniku