Powrót do szkoły dzieci klas 1-3

Informacja

Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej. Nauka zdalna w kl. IV – VIII została przedłużona do 31 stycznia 2021 r. Na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS zostały zaktualizowane Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii Covid – 19, z którymi należy się zapoznać, szczególnie z rozdziałem I i IIIA (link poniżej).

Dowożenie uczniów z Hawłowic:

Dojazd do szkoły – poniedziałek – piątek - godz. 7.45

Powrót ze szkoły – poniedziałek , wtorek, czwartek, piątek – godz. 12.40, środa – godz. 12.25

Rodzice uczniów mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

PROCEDURY