Rekrutacja

Informujemy, że  z dniem 12 lutego 2018 roku, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów i punktów  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

Wypełniając ustawowy obowiązek, zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz zgodnie Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Pruchnika z dnia 29 stycznia 2018 r., podajemy  terminy oraz zasady i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Pruchnik.

 

REKRUTACJA

Pogoda