Pasowanie na czytelnika

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

Uroczystość rozpoczęła krótka lekcja biblioteczna prowadzona przez Bibliotekarkę Szkolną - Panią Halinę Stańko. Po przypomnieniu zasad
i kultury zachowania się w bibliotece, poszanowania książek i prawidłowych nawyków czytelniczych, uczniowie klas pierwszych mogli pochwalić się swoją wiedzą dotyczącą książek, ulubionych bohaterów oraz wziąć udział
w quizach i zabawach z nagrodami. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników przez Z-cę Dyrektora Szkoły Panią Katarzynę Kos. Na pamiątkę wszyscy otrzymali dyplomy i zakładki do książek. Dzieci były dumne z tego, że stały się pełnoprawnymi członkami biblioteki.  Mamy nadzieję, że teraz każdy pierwszak będzie jeszcze częściej odwiedzał bibliotekę.