,,Moje dziecko idzie do szkoły”

 Program edukacyjny dla klas pierwszych

,,Moje dziecko idzie do szkoły”

 

Rozpoczęcie nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu dziecka i jego rodziny. Nowy etap w życiu dziecka to nowe problemy i nowe zagrożenia wpływające na rozwój jego zdrowia. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, dodatkowe zajęcia zbiegają się
z okresem intensywnego wzrostu. Czynniki te mogą mieć wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka
i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na organizm.

Przekroczenie progu szkolnego jest punktem zwrotnym w dotychczasowym życiu dziecka
 i jego rodziców. Nauka w klasach początkowych decyduje o prawidłowym rozwoju fizycznym ucznia oraz kształtuje jego osobowość.

 

Program „Moje dziecko idzie do szkoły”, zainicjowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu cieszy się dużą popularnością wśród rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły.

 Celem Programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli
w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz przekonanie
o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku przedszkolnym i szkolnym.