logotype

W ramach projektu „Indywidualizacja nauczania
i wychowania” prowadzone są zajęcia w pięciu grupach:

 

  1. Zajęcia z uczniami ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  2. Zajęcia z uczniami mającymi trudnościami w zdobyciu umiejętności matematycznych.
  3. Zajęcia z uczniami z zaburzeniami mowy (logopedia).
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (nauki matematyczno – przyrodnicze).
  5. Zajęcia rozwijające humanistyczne zainteresowania uczniów.

 

Nauczyciele, którzy realizują program:

 

Pani Ryszarda Mazur

 

Pani Teresa Szykuła

 

Pani Anna Bielec

 

Pani Barbara Rut

 

Pani Janina Szczepanik

 

Pani Monika Styś

 

Pani Alina Szykuła

 

Pani Dominika Barszczak

 

Pani Zofia Szpak

 

 

2018  Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku  globbers joomla template