logotype

W ramach realizacji projektu został opracowany program „Młody Programista”, który był przeznaczony do realizacji kształcenia w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2016/ 2017 program był realizowany w klasach czwartych na zajęciach komputerowych oraz na dodatkowych zajęciach z programowania. Zajęcia dodatkowe z programowania odbywały się raz w tygodniu, uczęszczali na nie chętni uczniowie z klasy czwartej. Uczniowie biorący udział w zajęciach:

  • uczyli się programować bez komputera: kod Cezara, zabawa z kubkami,
  • poznali podstawy programowania za pomocą języka Logo,
  • poznali podstawy programowania w Sctratchu,
  • tworzyli pierwsze autorskie gry w Sctratchu,
  • poznali podstawy programowania w programie Baltie,
  • brali udział w XI Konkursie Informatycznym Bóbr,
  • brali udział w bezpłatnych wykładach online w ramach CODE WEEK NASK „Zakoduj Twojego pierwszego robota”

Dzięki pracy na zajęciach uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne oraz planowanie procesów pozwalających wykorzystać nowe technologie w różnych dziedzinach życia, rozwijali umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. Ponadto kształtowali umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci i przestrzegania praw autorskich, a przez rozwijanie kompetencji społeczne, kształtowali umiejętność pracy zespołowej
i projektowej.

2018  Szkoła Podstawowa nr 1 w Pruchniku  globbers joomla template