Programowanie

  • uczyli się programować bez komputera: kod Cezara, zabawa z kubkami,
  • poznali podstawy programowania za pomocą języka Logo,
  • poznali podstawy programowania w Sctratchu,
  • tworzyli pierwsze autorskie gry w Sctratchu,
  • poznali podstawy programowania w programie Baltie,
  • brali udział w XI Konkursie Informatycznym Bóbr,
  • brali udział w bezpłatnych wykładach online w ramach CODE WEEK NASK „Zakoduj Twojego pierwszego robota”

Dzięki pracy na zajęciach uczniowie rozwijali kluczowe kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne oraz planowanie procesów pozwalających wykorzystać nowe technologie w różnych dziedzinach życia, rozwijali umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. Ponadto kształtowali umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych, bezpiecznego zachowania w sieci i przestrzegania praw autorskich, a przez rozwijanie kompetencji społeczne, kształtowali umiejętność pracy zespołowej 
i projektowej.