Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Emocje są częścią życia każdego człowieka, są reakcją na otoczenie, zachodzące zmiany, docierające bodźce. Pojawiają się pod wpływem tego, czego doświadczamy w relacji z innymi i otaczającym nas światem. Mimo, że jedne są dla nas przykre, a inne przyjemne, to nie ma emocji złych ani dobrych. Wszystkie informują nas o zmianach. Zły może być natomiast sposób ich okazywania. Dlatego tak ważne jest rozmawianie o emocjach, o tym co czujemy, jak reagujemy na sytuacje trudne, w jaki sposób rozwiązujemy sytuacje konfliktowe, jakie normy obowiązują w grupie, jak nawiązywać relacje z innymi.

Kompetencje emocjonalno-społeczne możemy definiować jako umiejętności skutecznego komunikowania się, okazywanie empatii, rozpoznawanie i kierowanie swoimi emocjami, rozwiązywania konfliktów budowanie dobrych relacji z innymi, rozwój zdolności radzenia sobie z problemami związanymi z procesem rozwojowym.  

Cele zajęć:

 • rozwijanie samoświadomości, wiedzy na temat swoich zainteresowań, mocnych stron
 • rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych z

      rówieśnikami

 • rozwijanie umiejętności odmawiania i spokojnego przyjmowania odmowy
 • wspieranie rozwoju rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażania

      ich w sposób akceptowany społecznie

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia stanów emocjonalnych innych osób
 • budowania poczucia własnej wartości
 • odreagowania emocji
 • rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji
 • przyjmowania i dawania informacji zwrotnych
 • utrwalenie prawidłowych zachowań związanych z kontaktami z innymi
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie
 • opanowanie umiejętności dobrego komunikowania- asertywność, tolerancja,
 • rozwijanie umiejętności pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych i problemów
 • kształtowanie umiejętności postrzegania sukcesu
 • umiejętność gospodarowanie własnym czasem
 • dostrzeganie potrzeb innych.

 

Warto rozmawiać z dziećmi o emocjach, uczuciach, jak się czujemy kiedy jesteśmy szczęśliwi a kiedy smutni lub źli. Aby łatwiej nam było wyjaśnić dziecku co to są emocje, jakie mamy emocje oraz jak przeżywamy emocje możemy skorzystać z filmików do których linki znajdują się poniżej.

https://www.youtube.com/watch?v=P4PTBvdqGpk

https://www.youtube.com/watch?v=r6g3_z0r770

https://www.youtube.com/watch?v=beenqSbMZoY

 

Przedstawiamy Państwu propozycje gier o emocjach, które można wykorzystać spędzając wspólnie czas z dziećmi.

https://mamailusia.blogspot.com/2018/03/zagrajmy-w-emocje-15-gier-dla-dzieci.html