RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, tel: 16 628 80 59, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. a, h ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.
  4. Administrator danych nie będzie przekazywać Państwa danych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.
  5. Dane Państwa będą przechowywane na czas realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w placówce oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania.
  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.                                                                                                                                                                                                                             

     Pruchnik, dn. 25 maja 2018 r                                Magdalena Długosz