LOP

ZARZĄD SZKOLNEGO KOŁA LOP

przewodnicząca –       Antonina Kochanowicz kl. VI a

zastępca przew.-          Jakub Kędzior kl. VI a

skarbnik-                     Karol Gomułka kl. VI a

sekretarz-                    Weronika Gomułka kl. VI a

 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła LOP w I półroczu rok szkolny 2019/2020

Opiekunowie: Beata Gomułka, Wioletta Grzech- Kędzior

Pracą Szkolnego Koła LOP kierował wybrany na początku roku szkolnego zarząd

w składzie:

przewodnicząca –       Antonina Kochanowicz kl. VI a

zastępca przew.-         Jakub Kędzior kl. VI a

skarbnik-                     Karol Gomułka kl. VI a

sekretarz-                    Weronika Gomułka kl. VI a

Wykonano następujące zadania:

- prowadzenie hodowli akwariowej w pracowni biologiczno- chemicznej; wzbogacenie hodowli o nowe okazy ryb, rośliny i muszle; systematyczne wykonywanie prac związanych z utrzymaniem akwarium,

-  pielęgnacja zieleni w budynku szkolnym (zakup ziemi ogrodniczej, nawozów i cebulek roślin)

- propagowanie wśród uczniów  wiedzy przyrodniczej poprzez pogadanki tematyczne na lekcjach geografii i biologii oraz lekcjach wychowawczych, prowadzenie gazetki ściennej,

- udział w konkursie organizowanym przez  Stowarzyszenie „EKOSKOP” w Rzeszowie pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego. Konkurs odbywał się w dwóch etapach szkolnym i wojewódzkim. Do etapu szkolnego zgłosiło się 10 uczniów z klas V i VI, do etapu wojewódzkiego  komisja konkursowa skierowała 5 prac, których jedna została nagrodzona. Laureatem została Aurelia Modras, która wraz z opiekunem uczestniczyła w gali rozdania nagród w Urzędzie Marszałkowskim.

- udział  w akcji „Sprzątanie Świata” (wrzesień 2019r.)

- przeprowadzenie prac porządkowych  na cmentarzu komunalnym (listopad 2019r.)

- zbiórka plastikowych zakrętek  na cele charytatywne

W pracę Koła Miłośników Przyrody szczególnie zaangażowali się uczniowie  klasy VI a: Antonina Kochanowicz, Jakub Kędzior, Karol Gomułka, Weronika Gomułka, Julia Grzeszczak i Zuzanna Wywrot.